רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,7

מסמך משפטי Moss. VII,7
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, handwritten texts.
    למהדורה ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, Alan Elbaum and Hassanein Rabie, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    למהדורה ראה