סמי ספרותי: JRL SERIES B 6755

סמי ספרותי JRL SERIES B 6755

תגים

תיאור

Magical spell. Mainly in Judaeo-Arabic. Perhaps for striking fear into people's hearts. The beneficiary seems to be Abū Saʿd b. Baldīn (? בלדין). The original scribe seems to have written Abū Saʿd, but the patronymic was added in later. Also added in later: the name Abū l-Fatḥ Naṣrallāh in between the lines.

JRL SERIES B 6755 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6755 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6755: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0