סמי ספרותי: JRL SERIES B 6749

סמי ספרותי JRL SERIES B 6749

תגים

תיאור

Magical spell in Aramaic

JRL SERIES B 6749 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6749 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6749: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0