מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 765

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 765

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

State document, very damaged. Mentions an Amīr "al-Amīr", but rest of the name is not very legible. Also mentions "al-dawla al-zāhira".

JRL Gaster ar. 765 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 765 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 765: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0