מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 761

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 761

תגים

תיאור

Bottom part of a legal or official document, dated to the month of Dhū l-Qaʿda 606 H.

JRL Gaster ar. 761 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 761: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0