מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 725

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 725

תיאור

Upper part of a tax receipt.

JRL Gaster ar. 725 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 725 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 725: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0