מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 675

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 675

תיאור

Official-looking document in Arabic script ("min jumlat al-wuṣūl al-[...]"). Needs examination.

JRL Gaster ar. 675 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 675 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 675: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0