מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 648

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 648

תגים

תיאור

State document, wide line spacing, very fragmentary. Needs examination.

JRL Gaster ar. 648 1 / 3 leaves, recto

1 / 3 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 648 1 / 3 leaves, verso

1 / 3 leaves, verso

JRL Gaster ar. 648 2 / 3 leaves, recto

2 / 3 leaves, recto

JRL Gaster ar. 648 2 / 3 leaves, verso

2 / 3 leaves, verso

JRL Gaster ar. 648 3 / 3 leaves, recto

3 / 3 leaves, recto

JRL Gaster ar. 648 3 / 3 leaves, verso

3 / 3 leaves, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 648: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0