מסמך משפטי: T-S 13J21.25

מסמך משפטי T-S 13J21.25

תגים

תיאור

Legal query draft regarding a man who willed his executor to buy landed property worth 500 dinars, the proceeds of which were to be divided equally between the poor of his town and the family of his paternal uncle. Question: have the great-grandchildren of that paternal uncle rights on the will? It is unclear if this was written before or after the letter from 1208 on recto. (Information from Mediterranean Society, II, p. 436, and Goitein's note card.)

T-S 13J21.25 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. פי אנסאן וצא ענד ופאתה [[באן]] למן גע[לה
 2. וצי באן יאכד מן גמלה מאלה כמס מ[איה
 3. דינאר ישתרא בהא אמלאך ויסתגל תמנה[א
 4. יקסם באלסויה אלנצף אלאול יפרק עלי עניי
 5. אלבלד ואלנצף אלאכר יפרק עלי אהל
 6. פצע. .ה וכאן לה מן אלאהל אבן עאם(!)
 7. ולאבן אלעאם אולאד ווסא מן אגלה
 8. פעמל אלוצי כמא אמרה ולם יכרג
 9. ען אלוציה וקסם אלדרהם כמא אוצי בה
 10. ותופי לא(!) רחמה אללה ובעד בקליל
 11. תופא אבן אלעאם אלמדכור פקאמו
 12. אולאדה וטלבו מא כאן אבוהם יאכדה
 13. דפע להם ומאתו אלאולאד וכלפו אולאד
 14. וקאמו וטלבו מא כאן לאמהם ממא
 15. כאנת אמהם תאכדה פלם ידפע להם
 16. להם(!) אלוצי שי פהל להם אן יאכדו
 17. שי אם לא תורנו

תרגום

T-S 13J21.25 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J21.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.