מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 634

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 634

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Fragmentary document, with huge line spacing, probably state document, late. The only readable word is "irdab", referring to the measure of grain. The preceding word could be wheat "[qama]ḥ". Reused for Hebrew script on verso. Needs examination.

JRL Gaster ar. 634 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 634 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 634: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0