מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 630

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 630

תיאור

Receipt for the capitation tax of a Jewish person.

JRL Gaster ar. 630 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 630 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 630: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0