מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 614

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 614

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Possibly a receipt, mentioning Barakāt and Abū Manṣūr. Needs examination.

JRL Gaster ar. 614 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 614: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0