מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 602

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 602

תגים

תיאור

Receipt, but needs identification for typology. Contains a basmala, and an ʿalāma (الحمد لله حمدا يرضيه). Mentions "al-dīwān" and beginning of a date "bi-tārikh al-khāmis.......arbaʿ miya(?)". Needs examination.

JRL Gaster ar. 602 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 602: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0