סמי ספרותי: JRL Gaster ar. 593

סמי ספרותי JRL Gaster ar. 593

תיאור

Magical spells, probably, in Arabic script. The name of the target is left blank: fulān b. fulāna. Needs further examination.

JRL Gaster ar. 593 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 593 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 593: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0