מכתב: JRL Gaster ar. 569

מכתב JRL Gaster ar. 569

תגים

תיאור

Order. In Arabic script. Abū l-Munā is to give the boy some medicinal syrups (sharāb), including one ounce of rose syrup.

JRL Gaster ar. 569 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 569: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0