סוג לא ידוע: JRL Gaster ar. 563

סוג לא ידוע JRL Gaster ar. 563

תגים

תיאור

Unidentified text written in alternating Hebrew and Arabic (in Arabic script). Probably literary.

JRL Gaster ar. 563 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 563 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 563: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0