מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 557

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 557

תגים

תיאור

State document, or official correspondence, in a chancery hand. Only the top-most part containing the basmala and ṣalwala are preserved. Needs examination.

JRL Gaster ar. 557 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 557: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0