סוג לא ידוע: JRL Gaster ar. 524

סוג לא ידוע JRL Gaster ar. 524

תגים

תיאור

Unidentified text, in Arabic script. Mentions "11" and "40". Few strokes in Arabic on verso but the document is too fragmentary to glean any content.

JRL Gaster ar. 524 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 524 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 524: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0