מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 515

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 515

תגים

תיאור

State document, probably Fatimid, fragmentary. In Arabic script. "Al-mustakhdam bi l-ṣaʿīd(?)". The name of the official could be Munjiz al-Dawla. Merits further examination.

JRL Gaster ar. 515 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 515 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 515: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0