רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 508

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 508

תיאור

Small fragment of an account in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

JRL Gaster ar. 508 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 508 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 508: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0