רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 502

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 502

תיאור

List in Arabic script, possibly an account.

JRL Gaster ar. 502 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 502: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0