מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 492

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 492

תיאור

Part of one line from an Arabic state document (decree?).

JRL Gaster ar. 492 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 492: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0