מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 485

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 485

תגים

תיאור

State document, probably, extremely fragmentary. The name of the Fatimid Caliph al-Mustanṣir is written "al-Mustanṣir Billah Amīr al-Muʾminīn."

JRL Gaster ar. 485 1 / 5 leaves, recto

1 / 5 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 485 4 / 5 leaves, recto

4 / 5 leaves, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 485: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0