מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 474

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 474

תיאור

Official (tax?) receipt for a goldsmith (al-ṣāʾigh).

JRL Gaster ar. 474 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 474: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0