מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 464

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 464

תיאור

Damaged fragment of a (state?) document in Arabic script. The name Mūsā b. ʿUmar b. Aḥmad appears.

JRL Gaster ar. 464 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 464: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0