מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 449

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 449

תיאור

Likely a fiscal account. Needs examination.

JRL Gaster ar. 449 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 449: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0