מסמך משפטי: T-S 13J20.21

מסמך משפטי T-S 13J20.21

תגים

תיאור

Legal document. Location: al-Maḥalla. Dated: 1528 Seleucid = 1216/17 CE. Al-Nuṣayr b. al-Ḥakīm, a Muslim, declares before Yosef b. Yefet the teacher (who wrote the document) and Yaʿīsh Zayn al-Tujjar, that he would transfer to the diwan a document stating that Yefet b. Yehoshuaʿ (alias al-Makīn b. Abū l-Majd) owed him around 4160 dirhams, for he owed the diwan 100 dinars. When asked how much Yosef still owed him, he replied that he owed him around 100 dirhams. (Information from Goitein's index cards; also Mediterranean Society, I, p. 242; II, 402.)

T-S 13J20.21 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן יום אלגמעה ראבע [ . . . . . . . . . . .
 2. שנת אתקכח לשטרות בעיר אלמחל[ה . . .
 3. יאור נילוס מותבה ראינא ביד גוי יוסמא אלנציר
 4. בן אלחכים חוגה אסלאמיה מבלגהא ארבעה אלאף
 5. דרהם ומאיה דרהם //וניף ען סתין דרהם// נקד מצר עלי מרנא יפת בר
 6. מ יהושע נע ידוע אלמכין בן אבו אלמגד וקאל לנא
 7. אלגוי אלמדכור הדה אלחגה לי עלי אלמכין בן אבו אל
 8. מגד אד לם ינצף צהרה . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. אלמ . . . ויופי אלדי לה ענדה ואלא אכדת מנה
 10. הדה אלחגה ואנה עלי לדיואן מאיה דינאר
 11. אחיל אלדיואן עליה בהדה אלחגה פקלנא נחן
 12. אלשהוד בקי לך פיהא עלי אלמכין שי פקאל
 13. . . . . חסוב פקלנא לך כם שק דארה פקאל
 14. חואלי מאיה דרהם ו . . . . . . . . פלמא אטלענא
 15. עלי אלחגה וסמענא כלאם אלגוי ען בקיה
 16. יפת הנזכר כתבנא וחתמנא שריר וקיים
 17. יוסף בר יפת מלמד זקל

Bottom margin, parallel lines written in same direction. In different hand.

 1. אשהדנא עלי נפסה אלשיך יעיש זין אלתגאר אנה חאצר הדה אל
 2. שהאדה אלמדכורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. בה ושהדנא עליה בתאריכה פרחיה בר חיים הכהן

Right margin, perpendicular lines.

l מכין הלוי l בר עלי הלוי ננ l

תרגום

T-S 13J20.21 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J20.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.