רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 431

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 431

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. The hand may be known. Mentions Alexandria.

JRL Gaster ar. 431 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 431 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 431: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0