מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 427

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 427

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Official document of some sort. May be headed "makhzūma." Above that, there is an ʿalāma (al-ḥamdu lil-lāhi rabbi al-ʿālamīn). Refers to money exchange (ṣarf) and possibly the treasury (al-dhakhīra al-sharīfa, though looks like it is written الذخرية rather than الذخيرة), and at least twice to "the millers" (al-ṭaḥḥānīn). Needs further examination.

JRL Gaster ar. 427 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 427: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0