מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 375

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 375

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Official-looking receipt for Abū Saʿd. Needs examination.

JRL Gaster ar. 375 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 375: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0