רשימה או טבלה: T-S 13J1.20

רשימה או טבלה T-S 13J1.20

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

One entry of a sheet of accounts written by Arus b. Yosef. (Information from Mediterranean Society, I, p. 465)

T-S 13J1.20 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

verso

 1. מערפה מע ב. . בן אל ל. . .
 2. . . .יה רבע . . . דנארין ותמן
 3. בן טיבאן רבע . . . דנארין ו. . .
 4. בן נציר ב רטל . .
 5. אבו סעיד . .אל דינ
 6. . . . . . רבע . . . דנארין
 7. בן אלכתבי יב רטל דינ
 8. ועליה . . . . . . . דנאניר
 9. ועלי . . . . . רטלין דנאניר
 10. . . . . . ברטל ו. . . .ל דנארין
 11. אל. . . . . . . . . . . ורבע
 12. . . . .].ל.ל[. . . . .] דפעת
 13. . . . ע. . .[. . .]ת . .
 14. ברכת אל . . . . אל. . . . . . .
 15. . . . . .] וחמל ו. . . . . . . . .
 16. . . . בן סכרה טו . . ו. . . . .
 17. אלי נציר . . . . ותלת ו. .
 18. אשתרי לה עדל פלפל ל. . . . . .
 19. בקי לה . . . . . .
 20. [[נצר ענד בן אלכתבי]]
 21. וענד אלשיך אבו אל. . . אל. . .
 22. . . . . . ט. . וה. . .
 23. ענד בן טיבאן באקי לה . . . . .
 24. וענד אבו אלחסן יב . . ותלת
 25. . . . . . . . . ותלת

תרגום

T-S 13J1.20 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J1.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.