מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 348

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 348

תגים

תיאור

Tax receipt(s). There are distinct documents on recto and verso. Needs examination.

JRL Gaster ar. 348 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 348 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 348: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0