רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 346

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 346

תגים

תיאור

List or accounts, in Arabic script and numerals.

JRL Gaster ar. 346 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 346: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0