רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 334

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 334

תגים

תיאור

Accounts, late in Arabic script. Long list of commodities and prices, mostly foodstuff like almonds, plums, and apples. Needs examination.

JRL Gaster ar. 334 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 334 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 334: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0