רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 331

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 331

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Accounts in Arabic script. Dated: 1248 AH, which is 1832/33 CE.

JRL Gaster ar. 331 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 331: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0