טקסט ספרותי: JRL Gaster ar. 326

טקסט ספרותי JRL Gaster ar. 326

תגים

תיאור

Arabic grammar text, in Arabic script. Discusses the difference between a metaphor and simile.

JRL Gaster ar. 326 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 326: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0