מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 322

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 322

תגים

תיאור

Fiscal document, or accounts in a bifolio, in Arabic script with integers in Coptic numerals. Mentions "al-mustakhraj" and "al-maṣrūf". Several entries for the month of Jumādā, of an unspecified year.

JRL Gaster ar. 322 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 322 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 322: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0