מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 318

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 318

תגים

תיאור

Letter, or official correspondence dated 909 H. Mentions measure of an unspecified commodity, probably grains, in qinṭār. Ḥasbala towards the end. Needs examination.

JRL Gaster ar. 318 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 318: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0