מכתב: T-S 13J19.4

מכתב T-S 13J19.4

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

האח: הכותב, משה בן אבו זכרי, איננו אחיו של ארח בן נתן אלא קרוב משפחה שלו מדרגה רחוקה יותר, כפי שאפשר להיווכח מהכתובת בסוף האיגרת, שבה הוא מכנה את עצמו 'קריבה', כלומר קרוב משפחתו. הכינוי 'אחי' כאן בא רק כדי להביע ידידות רבה, וראו גויטיין, חברה, ה, עמ' 279. הכותב הוא כנראה אחיו של סעדיה בן יהודה ובנו השני של הנגיד אבו זכרי יהודה בן סעדיה, שלא היה ידוע לנו עליו עד כה. ראו להלן, הערה לשורה 18. ומכאן שארח בן נתן היה קרוב משפחה של משפחת הנגידים. רפיק: חבר למסע. נסיעות ארוכות טווח נעשו תמיד בקבוצות, אך בתוך הקבוצה היה לכל נוסע קשר מיוחד ל'רפיק' שיצא עמו – קשר של אחריות וערבות הדדית. כל אחד מהשניים היה אמור להכיר ולדעת את סכומי הכסף וטיב הסחורות שבבעלות ה'רפיק' שלו ולטפל בהם במקומו במקרים של מחלה, שבי או מוות. ראו על כך גויטיין, חברה, א, עמ' 349-347; הנ"ל, חברה, ה, עמ' 277. מהאיגרת שלפנינו משתמע עד כמה היה מסוכן, נועז ויוצא דופן לצאת למסע ללא 'רפיק'. צ'אמן: גובה מסים. על משרה זאת ומהותה ראו גויטיין, חברה, ב, עמ' 363-359. חמתיה: יאקות (מעג'ם אלבלדאן, ב, עמ' 298) מזכיר מקום בשם חמאתא מבלי לציין את מיקומו הגאוגרפי. אבי נצר: כלומר לנמען, לארח בן נתן. ראו את כינויו בכתובת. גֻ'על: דמי תווך, קיצור של 'גֻ'על אלדלאלה'. על תשלום זה, שהיווה בדרך כלל כ-2% מערך העסקה וחל על הקונה, ראו גויטיין, חברה, א, עמ' 185. רבאעי: רבע דינאר. על מטבע זה ראו בן ששון, יהודי סיציליה, ערך זה במפתח. יחילה: יעביר לו, כלומר ייתן לו 'חואלה', פקודת תשלום, שהיא ביסודה גלגול חוב. ראו גויטיין, חברה, א, עמ' 242-241. כלומר, גובה המסים רצה לשלם לאברהים מחצית דינאר במזומן ואת המחצית הנותרת על ידי פקודת תשלום, אך אברהים העדיף לגלגל את כל החוב דרך ארח בן נתן מחשש שמא יאבד הכסף בדרך. הראיס: כנראה אחיו, סעדיה בן יהודה. בדרך כלל לא עסקו יהודים בסחר חיטה בשל רגישותו הרבה והפיקוח הרב שהטילו עליו השלטונות. כאן כנראה מדובר בשנת בצורת, והכותב אכן מזכיר את מצוקת הבריות שאינם מסוגלים להתפרנס. האם הייתה זו הקצבת חיטה שהעבירו השלטונות לראיס על מנת שיחלק אותה בין בני עדתו? ואולי כמות חיטה שהצליח ארח להשיג תוך עקיפת השלטונות? ראו גויטיין, חברה, א, עמ' 242, על דרכים להבריח חיטה בשנות בצורת. על סעדיה בן יהודה, בנו של אבו זכרי יהודה בן סעדיה, ועל תאריו ותפקידיו, ראו כהן, שלטון, עמ' 138; הוא היה אכן מקורב לשלטונות. על קיומו של בן נוסף של יהודה בן סעדיה לא היה ידוע לנו עד כה, ראו כהן, שם. Verso מנצור: מן הסתם - בנו הבכור של ארח בן נתן.

T-S 13J19.4 1r

1r

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).

Recto

 1. בשמ' רחמ'ִ
 2. קד עלם אללה עז וגל מא עלי קלבי מן תוגה חצרה מולאי אלשיך אלאגל
 3. אלאך ינצרו יוצרו ויהיה בעזרו עלי תלך אלקציה אלתי זאדתני
 4. הם עלי המי וציק צדר על צדרי ובקית מתאלם מן כונה
 5. סאר בגיר רפיק יונסה חתי אנני אסבתת בסבת רדיה גדא
 6. ואלעאלם במא ענדי מן דלך יכפיני פיה מא אחאדרה ואכאפה
 7. ויגעלה פי חיז אלסלאמה ואלכפאיה ויגמע שמלנא גמע ויזיל
 8. סכטה ענא ויעשה עמנו למען שמו ואל ישלם לנו כרוע מעללינו
 9. ויגעלהא אכר אלקטוע פאמא אחואלי פאנני עלי מא יעלמה מן אלחרץ
 10. פי אלספר וקד אתפק מרכב לטיף אכתראה אלרצאץ והו ינחדר יום אלג
 11. ואנא מגדהד {!} פי אן אכן צחבתה אן אדן אללה בדלך וסהלה ואמא
 12. מא יריד עלמה פאן אברהים אלתקא בפריג צאמן אלחמתיה ואקתצא
 13. מנה אלדינאר אלדי יעלמה ואראד אן יסלמה אליה וכאף אן יציע
 14. קאל לה תסלמה לאלשיך אבו נצר אכיר אמא יגיך רבאעי געל
 15. עליה פלא יתואנא פי תסלמה ואצראפה פי מא יערף ולא יגפל
 16. ענה בוגה ולא סבב יציע עליה לאנה {א}ראד ידפע לאברהים נצף
 17. דינאר ויחילה בנצף דינאר קאל לה אדפע אלדינאר ללשיך אבו נצר ברא
 18. קצד מנא וצולה אליה ערפתה דלך ליפעל בחסבה ואלקמח אלדי ענדה
 19. ברסם מולאי אלרייס אכי נט' רח'ִ מא תקרר פיה שי והו יערף ציק
 20. אלאכלאק ואן מא תמכן מן בלוג גרץ' וכתאבי יצלה במא יתקרר פי דלך

Right Margin

 1. אעלמתה בה ויתפצל יצלני כתאבה
 2. יעלמני כיף כאן וצולה
 3. ליטמאן קלבי עבדה אלשיך
 4. מדכור אללוי ש'צ'
 5. יקבל ידה ויחסתוחש
 6. מנה ועז עליה כרוגה
 7. דלך אלכרוג והו יסאלה
 8. פי אנפאד אלדאבה
 9. סרעה וינעם יקול
 10. ללחאג ינפד לה
 11. כ' דרהם יקצי בהא
 12. חואיגה ולא יתואני
 13. פי דלך

Upper Margin

 1. ומולאיי אלכהנים נט' רח' יקבלו ידה ויכדמוה
 2. באפצל סלאם ואגלה מסתוחשין
 3. לה חאמלין המה וכדלך עבדה
 4. אבו אסחק אברהים ועבדה מבארך
 5. יקבלו ידה מסתוחשין לחצרתה
 6. עלי קלבהם אלנאר מן תוגהה
 7. (עלי ד) דלך אלתוגה

תרגום

T-S 13J19.4 1v

1v

Verso

 1. ולא יעגל פי ספר דון אן יצלני כתאבה פרבמא תאכרת
 2. פי הדא אלאסבוע אלי אן אסיר פי מרכב אלחמל אנא
 3. ומבארך ולעל יצל נצטחב ונאנס פי אלטריק
 4. אלגואב סרעה סרעה פאנא מתטלע לה ושלום כבודו
 5. יגדל נצח סלה ישע רב. מנצור מכצוץ באתם סלאם ושלום

Right Margin

 1. אברהים יקבל ידה ויסאל
 2. תפצלה פי תחציל אלנצף
 3. דינאר אלדי לה פקד תאכד
 4. אלשיך פי כתאבה אלי
 5. מפרג מנעמא

Address

 1. חצרה מולאי אלשיך' אלאגל אבי נצר רבנ' אארח שאכר תפצלה קריבה משה בן אבי ז[כרי]
 2. השר הנכבד בר רבנו נתן השביעי בחבורה זצ"ל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J19.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.