רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 189

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 189

תגים

תיאור

Personal accounts. Needs examination.

JRL Gaster ar. 189 1 / 2 leaves, recto

1 / 2 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 189 1 / 2 leaves, verso

1 / 2 leaves, verso

JRL Gaster ar. 189 2 / 2 leaves, recto

2 / 2 leaves, recto

JRL Gaster ar. 189 2 / 2 leaves, verso

2 / 2 leaves, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 189: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0