רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 177

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 177

תגים

תיאור

Accounts. Needs examination.

JRL Gaster ar. 177 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 177 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 177: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0