מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 154

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 154

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

State document, one line. "خارجا عما حمل للدار وسلم بحر". Needs examination.

JRL Gaster ar. 154 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 154: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0