מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 154

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 154

תגים

תיאור

State document, one line. "خارجا عما حمل للدار وسلم بحر". Needs examination.

JRL Gaster ar. 154 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 154: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0