מכתב: JRL Gaster ar. 134

מכתב JRL Gaster ar. 134

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Letter, probably, or official correspondence, in Arabic script. Mentions the ground tax "al-ḥikr" and "siwā l-mablagh al-taṣarruf". Needs examination. [Or rather likely a legal document based on the formulae "wa-lā X wa-lā Y," etc.]

JRL Gaster ar. 134 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 134: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0