רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 133

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 133

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Faded text, lists some sums or commodities in halves "niṣf". Needs examination.

JRL Gaster ar. 133 1 / 3 leaves, recto

1 / 3 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 133 2 / 3 leaves, recto

2 / 3 leaves, recto

JRL Gaster ar. 133 3 / 3 leaves, recto

3 / 3 leaves, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 133: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0