רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 133

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 133

תגים

תיאור

Faded text, lists some sums or commodities in halves "niṣf". Needs examination.

JRL Gaster ar. 133 1 / 3 leaves, recto

1 / 3 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 133 2 / 3 leaves, recto

2 / 3 leaves, recto

JRL Gaster ar. 133 3 / 3 leaves, recto

3 / 3 leaves, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 133: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0