מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 117

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 117

תגים

תיאור

State document, in Arabic script. Wide line spacing in a chancery hand beginning with a basmala. Reused for Arabic text and Coptic numerals. Needs examination.

JRL Gaster ar. 117 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 117 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 117: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0