מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 107

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 107

תיאור

Official document of some sort. In Arabic script. Dated: 1236 AH, which is 1820/21 CE. (Information from JRL catalogue.) Needs examination.

JRL Gaster ar. 107 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 107: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0