רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 101

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 101

תגים

תיאור

List, in Arabic script. Mentions dates, some produce of Malīj and Sousse, a currency "Ūqiyya". Needs examination.

JRL Gaster ar. 101 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 101: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0