רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 88

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 88

תיאור

Accounts in Arabic script. Dated: 1247 AH, which is 1831/32 CE. Needs further examination.

JRL Gaster ar. 88 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 88 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 88: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0