מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 87

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 87

תגים

תיאור

Seven sides of elaborate accounts in form of a ledger, in Arabic Siyaket script, late. Potential join to AIU VII.F.24 and AIU VII.F.57. Needs examination.

JRL Gaster ar. 87 Ar. 87 - 1

Ar. 87 - 1

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 87 Ar. 87 - 2

Ar. 87 - 2

JRL Gaster ar. 87 Ar. 87 - 3

Ar. 87 - 3

JRL Gaster ar. 87 Ar. 87 - 4

Ar. 87 - 4

JRL Gaster ar. 87 Ar. 87 - 5

Ar. 87 - 5
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 87: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0