מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 77

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 77

תיאור

State document, probably. In Arabic script. طريقته ما ظهر منه... والشروع في... عن كتابة وخدمة اذ كان لا فرق... في كل حال. On verso there is literary text in Hebrew. (Information in part from JRL catalogue.)

JRL Gaster ar. 77 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 77 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 77: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0